Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Tilia

Drie Eikenstraat 655

2650 Edegem

Hoofdapotheker: Beatrice Lingier

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0448.760.404

Machtigingsnummer APB: 111906

Telefoonnummer: 03 821 43 00

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.